Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór nr 11/RŚR/OPS/2024 na stanowisko urzędnicze referent w Referacie Świadczeń Rodzinnych

Zapraszamy na test merytoryczny, test informatyczny oraz rozmowę kwalifikacyjną w dniu 16.04.2024 r. o godz. 8:45 w pokoju 307 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, kandydatów o numerach referencyjnych:

11/RŚR/OPS/2024/1

11/RŚR/OPS/2024/2

11/RŚR/OPS/2024/3

11/RŚR/OPS/2024/6

 

Nabór nr 10/DŚ/OPS/2024 na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń

Zapraszamy na test merytoryczny, test informatyczny oraz rozmowę kwalifikacyjną w dniu 16.04.2024 r. o godz. 7:30 w pokoju 307 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, kandydatów o numerach referencyjnych:

10/DŚ/OPS/2024/1
10/DŚ/OPS/2024/2

Nabór nr 52/DK/OPS/2023 na stanowisko urzędnicze : referent w Dziale Księgowości

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent
Numer naboru: 52/DK/OPS/2023
W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko pracy wybrano:
Panią Annę Kowasz, zam. w Gliwicach
Ww. osoba uzyskała najlepsze wyniki w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.