Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór nr 12/DK/OPS/2023 na stanowisko: referent - termin składania ofert do 27.03.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent.

Numer naboru: 12/DK/OPS/2023

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko pracy wybrano:

Panią Magdalenę Dudę, zam. w Zabrzu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. osoba uzyskała najlepsze wyniki w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Nabór nr 9/DKO/OPS/2023 na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac - termin składania ofert do 15.03.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr.

Numer naboru: 9/DKO/OPS/2023

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko pracy wybrano:

Panią Agnieszkę Krupkę, zam. Knurów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. osoba uzyskała najlepsze wyniki w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.