Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór nr 48/DŚ/OPS/2023 na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń - termin składania ofert do 30.11.2023 r.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
Numer naboru: 48/DŚ/OPS/2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń.
 
Główne obowiązki:
realizacja zadania: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" i "Opieka wytchnieniowa".
 
Termin składania ofert do 30.11.2023 r.

Nabór nr 46/DKO/OPS/2023 na stanowisko urzędnicze w Dziale Kadr i Organizacji - termin składania ofert do 30.10.2023 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

na podstawie rozdz. XIII pkt 3 "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach"

podjął decyzję o odstąpieniu od kontynuacji naboru.

Nabór nr 45/DŚ/OPS/2023 na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń - termin składania dokumentów do 05.11.2023 r.

 Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent

Numer naboru: 45/DŚ/OPS/2023

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko pracy wybrano:

 

Pana Michała Żółkiewicza, zam. w Rudzińcu

Nabór nr 43/DŚ/OPS/2023 na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń - termin składania ofert do 12.10.2023 r.

 Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent

Numer naboru: 43/DŚ/OPS/2023

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko pracy wybrano:

 

Panią Anetę Fornalczyk, zam. w Gliwicach

oraz

Panią Agnieszkę Zagożdżon, zam. w Knurowie

 

W/w osoby uzyskały najlepsze wyniki w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej        w Gliwicach.

Nabór nr 42/DK/OPS/2023 na stanowisko urzędnicze referent do Działu Księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent

Numer naboru: 42/DK/OPS/2023

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w. stanowisko pracy wybrano:

Panią Martę Krawniak, zam. w Pilchowicach

W/w osoba uzyskała najlepszy wynik w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.