Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 30-06-2022
10:00
0 0
2. (2) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotu przesyłek pocztowych 20-06-2022
10:00
1 1
3. Utrzymanie czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 17-06-2022
10:00
0 0
4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotu przesyłek pocztowych 03-06-2022
10:00
2 1
5. Zapewnienie gorących posiłków osobom objętym pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Gliwice 27-05-2022
9:00
0 0
6. (2) Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy DDPS Gliwice ul.Kozielska 71 i Dziennego Domu ,,Senior +" Gliwice ul.Partyzantów 30 18-05-2022
11:00
0 0
7. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy DDPS Gliwice ul.Kozielska 71 i Dziennego Domu ,,Senior +" Gliwice ul.Partyzantów 30 04-05-2022
11:00
0 0
8. (2) Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 19-04-2022
10:00
0 0
9. Zapewnienie tymczasowego schronienia i całodziennego wyżywienia w schronisku z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 18-03-2022
11:00
0 1
10. Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 16-03-2022
11:00
0 0