Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. (2) ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W SCHRONISKU OSOBOM BEZDOMNYM (KOBIETOM I MĘŻCZYZNOM), KIEROWANYM PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 29-04-2021
11:00
0 0
2. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji projektu "Aktywnie dla Gliwic" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 23-04-2021
11:00
0 2
3. Utrzymanie czystości w obiektach OPS 19-04-2021
11:00
4 0
4. ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W SCHRONISKU OSOBOM BEZDOMNYM (KOBIETOM I MĘŻCZYZNOM), KIEROWANYM PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH. 15-03-2021
12:00
0 0
5. "Zakup usług szkoleniowych / i konsultacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy prawnej w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach". 12-01-2021
12:00
0 0
6. Zakup usług szkoleniowych z mentoringu koleżeńskiego i superwizji koleżeńskiej / oraz konsultacyjnych podnoszących poziom kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej i usług w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" (2) 12-01-2021
12:15
0 0
7. Zakup usług szkoleniowych z mentoringu koleżeńskiego i superwizji koleżeńskiej / oraz konsultacyjnych podnoszących poziom kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej i usług w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" 21-12-2020
11:30
0 0
8. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 15-12-2020
14:30
0 0
9. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 11-12-2020
9:00
0 0
10. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 16-11-2020
13:00
2 3