Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. 2024- Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym mężczyznom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (2) 08-04-2024
10:00
0 0
2. 2024- Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 12-03-2024
9:00
0 0
3. 2024-Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi 07-02-2024
10:00
0 0
4. (2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania 31-01-2024
9:00
0 1
5. 2023- (3) Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na rok 2024 08-01-2024
9:00
0 0
6. 2023- (2) Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na rok 2024 19-12-2023
9:00
0 0
7. 2023- Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na rok 2024 01-12-2023
9:00
0 0
8. 2023- Zapewnienie gorących posiłków osobom objętym pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Gliwice (2) 24-11-2023
9:00
0 0
9. 2023- Zapewnienie gorących posiłków osobom objętym pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Gliwice 31-10-2023
9:00
0 0
10. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania 04-09-2023
10:00
0 1