Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. 2023- Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 07-03-2023
9:00
0 0
2. 2023 - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi 01-02-2023
10:00
0 0
3. Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na rok 2023 (2) 16-12-2022
9:00
0 0
4. Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na rok 2023 07-12-2022
9:00
0 0
5. Utrzymanie czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (3) 23-08-2022
9:00
1 1
6. Utrzymanie czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (2) 20-07-2022
10:00
0 0
7. (2) Zapewnienie gorących posiłków osobom objętym pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Gliwice 11-07-2022
10:00
0 0
8. (3) Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy DDPS Gliwice ul.Kozielska 71 i Dziennego Domu ,,Senior +" Gliwice ul.Partyzantów 30 06-07-2022
10:00
0 0
9. Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 30-06-2022
10:00
0 0
10. (2) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotu przesyłek pocztowych 20-06-2022
10:00
1 1