Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. 2023- Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na rok 2024 01-12-2023
9:00
0 0
2. 2023- Zapewnienie gorących posiłków osobom objętym pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Gliwice (2) 24-11-2023
9:00
0 0
3. 2023- Zapewnienie gorących posiłków osobom objętym pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Gliwice 31-10-2023
9:00
0 0
4. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania 04-09-2023
10:00
0 1
5. (2) 2023- Utrzymanie czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 28-08-2023
9:00
0 0
6. (2) 2023 - Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 04-08-2023
9:00
0 1
7. 2023 - (2) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 19-07-2023
9:00
0 1
8. 2023- Utrzymanie czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 17-07-2023
9:00
0 1
9. 2023 - Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 07-07-2023
9:00
0 0
10. (2) 2023 - Przygotowanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej ul Kozielska 71 i DD "Senior +" ul. Partyzantów 30 w Gliwicach 05-07-2023
10:00
0 0