Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy DzDPS Gliwice ul.Kozielska 71 i Dziennego Domu ,,Senior +" Gliwice ul.Partyzantów 30 16-10-2020
12:00
1 0
2. Zakup szkoleniowych / i konsultacyjnych usług podnoszących poziom kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej i usług w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" 12-10-2020
14.15:00
0 0
3. Zakup pakietu usług szkoleniowych i superwizyjnych dla kadry zarządzającej / i szkolenia z obsługi klienta w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" 10-09-2020
14:00
0 0
4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 03-09-2020
14.3:00
0 0
5. (2) Zakup pakietu usług szkoleniowych z mentoringu koleżeńskiego i superwizji koleżeńskiej oraz superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach". 26-06-2020
13.15:00
0 0
6. Zakup pakietu usług szkoleniowych z mentoringu koleżeńskiego i superwizji koleżeńskiej oraz superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach". 15-06-2020
14.45:00
0 0
7. Zakup pakietu usług szkoleniowych i superwizyjnych dla kadry zarządzającej oraz szkolenia z obsługi klienta w ramach projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" 15-06-2020
14.3:00
0 0
8. Świadczenie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 12-06-2020
13.15:00
1 1
9. (2)Świadczenie usług polegających na zapewnieniu gorących posiłków osobom objętym opieką przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach" 28-05-2020
10:00
0 0
10. (3) Zapewnienie tymczasowego schronienia i całodziennego wyżywienia w schronisku z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. 26-05-2020
14.15:00
0 0