Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

Celem działalności Ośrodka jest:

 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz zasiłków dla opiekunów,
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
 • obsługi powołanego przez Prezydenta Miasta Gliwice w trybie przepisów art. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w realizacji powierzonych mu ustawowo zadań, w tym wydawania kart parkingowych,
 • udzielania zainteresowanym informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedstawiania stosownym organom kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach” wprowadzony Zarządzeniem nr PM-7487/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 marca 2023 r.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęOśrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kroczak
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:37:57
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Kroczak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:37:57
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2020-08-28 06:18:49
2Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2020-08-28 06:44:53
3Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2020-08-28 06:55:43
4Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2020-08-28 06:56:04
5Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2022-04-04 09:22:04
6Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2023-03-16 09:03:26
7Modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2023-03-16 09:04:08