Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Przedmiot działalności i kompetencje 

wydruk do pliku pdf

Celem działalności Ośrodka jest:
 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:
 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:
 • świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz zasiłków dla opiekunów,
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
 • obsługi powołanego przez Prezydenta Miasta Gliwice w trybie przepisów art. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w realizacji powierzonych mu ustawowo zadań,  w tym wydawania kart parkingowych,
 • udzielania zainteresowanym informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedstawiania stosownym organom kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach” wprowadzony Zarządzeniem nr 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

 
 liczba odsłon strony: 7 002 
Logo Samorządu Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

tel. 32 335 96 00, faks 32 230 80 27

ops@ops.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ośrodka Pomocy Społecznej

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP