Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9


   Telefon.: 

32 335 96 00

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi od dnia 1 kwietnia 2020 r. obostrzeniami, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach wprowadza kolejne ograniczenia dostępu interesantów do budynku Ośrodka.

 

Funkcjonuje tylko jedno stanowiska do obsługi spraw wymagających bezwzględnie osobistego stawiennictwa przy ul. Górnych Wałów 9, czynne:

 • w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00,
 • w czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00.

 

Przy stanowisku interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

 

W godzinach urzędowania OPS istnieje możliwość wrzucenia, korespondencji dotyczącej spraw realizowanych przez Ośrodek, w zaklejonej kopercie do pojemnika umieszczonego w wejściu głównym do siedziby przy ul. Górnych Wałów 9 oraz przy ul. Dziewanny 2.

 

We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

W przypadkach szczególnych, niecierpiących zwłoki istnieje możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

 

KASA Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2020 r. będzie NIECZYNNA.

Prosimy zatem o wskazywanie kont bankowych, na które będą przekazywane Państwa świadczenia.

 

Numer konta należy podać poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty, a w sytuacjach szczególnych złożenie go w naszych placówkach przy ul.: Dziewanny 2, Górnych Wałów 9.

 

 

Ważne telefony uruchomione w związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

 

Osoby objęte kwarantanną:

 •  32 335 96 28,
 •  32 335 96 84,
 •  514 051 317,
 •  514 051 994,
 •  514 052 079,
 •  514 052 425

(poniedziałek – czwartek: od 8.00 do 15:00, piątek: od 8.00 do 13.00).

 

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, niesamodzielne:

 • 32 335 96 48 (poniedziałek – czwartek: od 8.00 do 15:00, piątek: od 8.00 do 13.00)

 

Osoby potrzebujące wsparcia psychoemocjonalnego:

 • 32 335 41 50 (telefon całodobowy),
 • 797 391 973 (telefon całodobowy),
 • 32 401 20 90 (poniedziałek – piątek: od 8:00 do 14:00),
 • 514 047 526 (poniedziałek – piątek: od 8:00 do 15:00),
 • WhatsApp: 797 391 973
 • Skype: OIK Gliwice

Pozostałe telefony:

Zespół pierwszego kontaktu

tel.: 32 335 96 08, 32 335 96 33, 32 335 96 42, e-mail:  zpk@ops.gliwice.eu

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Górnych Wałów 9

tel.: 32 335 96 44, 32 335 96 46, 32 335 96 15, e-mail: ops@ops.gliwice.eu

 

Kancelaria Główna ul. Górnych Wałów 9

tel.:  32 335 96 05,  e-mail: ops@ops.gliwice.eu

 

Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Górnych Wałów 9

tel.: 32 335 96 14 (500+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny),

tel.: 32 335 96 10, 32 335 96 11 (dłużnicy alimentacyjni) e-mail: rsr@ops.gliwice.eu

 

Zespół nr 1 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną ul. Reymonta 18

tel.:  32 335 42 51, 32 333 21 05, 32 333 21 06, 32 230 73 76, 32 230 73 75,

e-mail:  z1ops@ops.gliwice.eu

 

Zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną ul. Dziewanny 2

tel.: 32 279 95 09, 32 279 95 20, 32 279 95 23, 32 279 00 25,

e-mail:  z2ops@ops.gliwice.eu

 

Zespół nr 3 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną ul. Ziemowita 1

tel.: 32 337 11 81, 32 335 96 74, 32 335 96 75, 32 335 96 77, 32 335 96 72,

e-mail:  z3ops@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością ul. Bł. Czesława 36 i ul. Reymonta 18

tel.: 32 335 96 80, 32 335 96 81, 32 300 23 21, e-mail:   zpsu2@ops.gliwice.eu

 

Dział Świadczeń ul. Górnych Wałów 9

e-mail: ds@ops.gliwice.eu

 

Stypendia tel. 32 335 96 06

Domy pomocy społecznej tel. 32 335 96 36

Należności za usługi opiekuńcze tel. 32 335 96 17

Świadczenia z tyt. Pieczy zastępczej tel. 32 335 96 20

Transport osób niepełnosprawnych tel. 32 332 44 50

 

Sekretariat ul. Górnych Wałów 9

tel.: 32 335 97 00 , 32 335 96 99, FAX: 32 230 80 27  e-mail: ops@ops.gliwice.eu

 

Dział Księgowości ul. Górnych Wałów 9

tel.: odpłatności – 32 335-96-63, ubezpieczenia ZUS 32 335-96-65,

e-mail: dk@ops.gliwice.eu

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Sikorskiego 134

tel.: 32 335 53 40, 32 335 41 50, FAX 32 335 53 40, e-mail: oik@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym ul. Fiołkowa 26

tel.: 32 300 01 11,32 231 00 98, FAX 32 231 00 98,  e-mail: zpsu4@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin ul. Ziemowita 1

tel.: 32 335 96 78, 32 335 96 73, 32 335 96 76,   e-mail:  zpsu1@ops.gliwice.eu

 

Dział Analityczno-Strategiczny – projekty UE ul. Górnych Wałów 9 i ul. Bojkowska 20

tel.: 32 335 96 54, 32 330 20 73  e-mail: das@ops.gliwice.eu

 

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych ul. Zwycięstwa 34 oficyna

tel.: 32 332 44 48  e-mail: goin@ops.gliwice.eu

 

Biuro obsługi środków PFRON, ul. Zwycięstwa 34 of

tel.: 32 332 44 50, 32 332 44 41, e-mail pfron@ops.gliwice.eu

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Bojkowska 20

tel.: 32 230 26 90, 32 232-99-10  e-mail: mzon@ops.gliwice.eu

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+” ul. Kozielska 71 i ul. Partyzantów 30

tel.: 32 231 83 71, 32 231 83 72, e-mail: ddps@ops.gliwice.eu

 

Więcej informacji na stronie OPS w zakładce aktualności

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje o pracy Ośrodka poza okresem objętym ograniczeniami związanymi ze stanem epidemicznym

 

32 335 96 00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Sikorskiego 134
tel. 32 335 53 40

W dni wolne od pracy, weekendy, a także w godzinach nocnych tj. 18.00-8.00 wszelkie interwencje należy zgłaszać wyłącznie pod nr kom. 510 230 115 lub 32 3354150 u pracowników dyżurujących w dyżurce Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bojkowska 20
tel. 32 230 26 90, 32 232 99 10
fax: 32 232 99 10

 

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych
ul. Zwycięstwa 34 (oficyna)
tel. 32 332 44 41

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Kozielska 71, tel. 32 231 83 71

 

Dzienny Dom „Senior+”
ul. Partyzantów 30


    fax: 32 230 80 27
e-mailops@ops.gliwice.eu

 

Strona internetowawww.opsgliwice.pl
 
Godziny pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

 

Godziny przyjmowania stron

Dział Świadczeń,
Referat Świadczeń Rodzinnych,
Dział Dodatków Mieszkaniowych

Poniedziałek: 8.00-16.30
Wtorek, środa, czwartek: 8.00-14.00
Piątek: 8.00-13.30

Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Górnych Wałów 9, parter pok. 02
Poniedziałek: 9:00 – 16:00
Wtorek, środa, czwartek: 9:00 – 14:00

Kancelaria Główna

ul. Górnych Wałów 9, parter pok. 15
Poniedziałek: 8:00 – 16:30
Wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:30

Zespół Pierwszego Kontaktu

ul. Górnych Wałów 9

Informacja:

poniedziałek 9:00-12:00 i 12:30-16:30
wtorek, środa, czwartek 8:00-12:00 i 12:30-14:00
piątek 8:00- 12:00 i 12:30-13:00

Pracownicy socjalni:

poniedziałek 9:00-11:00 i 15:00-16:30
wtorek, środa, piątek 8:00-10:00
czwartek 13:00-15:00
Dział Analityczno-Strategiczny

Poniedziałek: 8.00-16.30
Wtorek, środa, czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-13.30

Pracownicy socjalni

ul. Górnych Wałów 9, pok. 101

Poniedziałek: 8:00 – 10:00
Środa: 13:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 10:00

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Poniedziałek od 10.00 do 17.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00-14:00

 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną nr 1

tel. 32 230 73 75
 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną nr 2
tel. 32 279 00 25

 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną  nr 3

tel. 32 335 96 72

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin

tel. 32 335 96 76

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością

tel. 32 335 96 81

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych

tel. 32 232 09 04

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo – wychowawczym

tel. 32 300 01 11

 

 

Godziny przyjmowania stron:

 

Pracownicy socjalni
poniedziałek od 9:00 do 11:00 oraz od 15:00 do 16:30,
wtorek, środa, piątek od 8:00 do 10:00,
czwartek od 13:00 do 15:00.


NIP: 6311331802
REGON: 003451973

epuap

red
Redaktor BIP
Krzysztof Kroczak

         telefon: 32 335 96 66 
        fax: 32 230 80 27
    e-mailops@ops.gliwice.eu

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 


 liczba odsłon strony: 3 324 656 
Logo Samorządu Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

tel. 32 335 96 00, faks 32 230 80 27

ops@ops.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ośrodka Pomocy Społecznej

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP